Egzamin na licencjonowanego księgowego

Egzamin składa się ze 160 pytań w formie testu jednokrotnego wyboru oraz 3 zadań sytuacyjnych i obejmuje zagadnienia z następujących dziedzin: rachunkowość, materialne prawo podatkowe i postępowanie podatkowe, ubezpieczenia społeczne, podstawy prawa cywilnego i gospodarczego.

Wykaz osób posiadających certyfikat księgowy jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów oraz na stronie internetowej MF.