Wydatki

Można oczywiście prowadzić księgowość samodzielnie, ale w polskich realiach podatkowych decyduje się na to niewielu przedsiębiorców.

Największą zaletą rozliczania się na zasadach ogólnych jest możliwość zaliczenia w koszty wszelkich wydatków, których związek z uzyskiwanymi przychodami jesteśmy w stanie udowodnić (za wyjątkiem wydatków na nabycie i wytworzenie środków trwałych oraz innych, wymienionych w ustawie).