Odpowiedzialność karna

Każdy księgowy może ponosić odpowiedzialność karną za nierzetelne prowadzenie dokumentów, w tym ewidencji księgowych, księgi przychodów i rozchodów itp., jeżeli zgodnie z umową jest zobowiązany do ich prowadzenia.

W czasie kontroli skarbowej uczestnicy postępowania ustalają, kto jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji księgowej, właśnie na podstawie umowy.