Ograniczenia

Jeżeli do końca każdego roku podatkowego objętego opodatkowaniem w formie k. podatkowej nie zgłoszono likwidacji działalności, przyjmuje się, że nadal prowadzona jest działalność opodatkowana w tej formie.

Karta podatkowa to korzystna forma dla podatnika, posiada jednak pewne ograniczenia.

Osoba rozliczająca się w ten sposób nie może dokonywać żadnych odliczeń od podatku ani korzystać ze wspólnego z małżonkiem opodatkowania. Korzystający z karty musi też prowadzić ewidencję pracowników, poświadczoną przez urząd skarbowy.