Psychologia pogranicze kilku dyscyplin

Powodzenie psychologii w poprzednich latach wynika przeważnie z faktu, że dyplom psychologa otwiera drożynę do kariery w licznych gałęziach, nie jedynie psychologicznych. Znane są jej rzeczywiste używania, i to nie jedynie w klinice, lecz również w terapii psychologicznej, w negocjacjach, w rozwiązywaniu konfliktów, w zarządzaniu ludźmi, w komunikacji społecznej.

Psychologia w biznesie

Psychologia to edukacja z pogranicza kilku dyscyplin, np. nauk humanistycznych oraz biologicznych. Psycholog ma obowiązek się uczyć podstaw biologii, neurologii oraz neuropsychologii. Ciągle to jest nauka bardzo bliska humanistyce, np. filozofii. Nauki pochodne, oparte na psychologii mają szerokie zastosowanie w biznesie.

Aktualnie wiedza i tryby psychologiczne, w tym instrumenty psychoterapii stosowane są na tak szeroką skalę w najróżniejszych dziedzinach, że trudno byłoby zobaczyć w wyobraźni sobie bez nich biznes. Nie posiadają szansy bytu bez psychologii takie dziedziny, jak kierowanie, srzedawanie, reklama, public relations, rekrutacja, sport tak w fazie wysiłku, oraz dodatkowo w trakcie zawodów, polityka - negocjacje i mediacje, kreowanie wizerunku organizacji i jednostek, szkolenie w zawodach wysokiego niebezpieczeństwa, jak wojsko, policja, ratownictwo, jeszcze media, które komentując wielorakie zdarzenia i problemy społeczne znacznie chętniej używają opinii psychologów. Przy tym sama psychoterapia osiągnęła większą autonomię w relacji do psychiatrii, a ilość niezależnie działających ośrodków psychoterapeutycznych - najczęściej prywatnych - rośnie nieustannie.